Ένας στους τρεις φαρμακοποιούς έχει «κενό γνώσης» για τα βιο-ομοειδή

Σε μια περίοδο όπου μια σειρά σημαντικών βιο-ομοειδών φαρμάκων αναμένεται να εισέλθουν στο εθνικό σύστημα υγείας με στόχο την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αύξηση του αριθμού των ασθενών που θα μπορούν να λάβουν βιολογικό παράγοντα ως θεραπεία, διαπιστώνεται ότι οι φαρμακοποιοί των νοσοκομείων δεν γνωρίζουν πλήρως τη χρησιμότητα των φαρμάκων αυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου της ΕΣΔΥ «Τεκμηριωμένη πολιτική στην Υγεία και την Ιατρική Περίθαλψη», φαίνεται ότι οι φαρμακοποιοί των νοσοκομείων δεν έχουν ενημερωθεί για τη σημασία των βιο-ομοειδών, τον τρόπο χορήγησης, τη διαδικασία έγκρισης και κυρίως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν ξέρει ότι το βιο-ομοειδές είναι ένα φάρμακο παρόμοιο με το βιολογικό φάρμακο αναφοράς.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση με τίτλο «Αντιλήψεις και απόψεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών για τα βιο-ομοειδή φάρμακα», αναλύει τα δεδομένα από ένα ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που συμπληρώθηκε από 208 φαρμακοποιούς δημοσίων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Την έρευνα εκπόνησαν η κα Αικατερίνη Σπυριδάκη, Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομεία «Ανδρέας Συγγρός και ο κ. Ιωάννης Τούντας, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ και τα βασικά της συμπεράσματα είναι τα εξής:
– Ένα ποσοστό 34,6% των φαρμακοποιών δεν έχει κατανοήσει ότι το βιο-ομοειδές φάρμακο είναι παρόμοιο με το βιολογικό φάρμακο αναφοράς που έχει χάσει την πατέντα του.
– Σχεδόν οι μισοί φαρμακοποιοί που συμμετείχαν στην έρευνα και συγκεκριμένα το 47,2% αγνοεί ότι η διαδικασία έγκρισης του βιο-ομοειδούς απαιτεί προκλινικές και κλινικές μελέτες.
– Ένας στους δύο (51,2%) αγνοεί ότι απαιτούνται περισσότερα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα για την έγκριση ενός βιο-ομοειδούς απ’ ότι στην περίπτωση των γενοσήμων.
– Επίσης ένας στους δύο επίσης αγνοεί ότι το βιο-ομοειδές έχει την ίδια οδό χορήγησης και το ίδιο δοσολογικό σχήμα με το φάρμακο αναφοράς.

Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα της έρευνας, καταγράφονται σημαντικά κενά γνώσεων και παρερμηνείες σχετικά με τα βιο-ομοειδή. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των φαρμακοποιών σε βάση τεκμηρίωσης , ώστε να αρθούν τυχόν ανασφάλειες και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους στη διαχείριση των συγκεκριμένων φαρμάκων.
Όπως σχολιάζουν στη σχετική ανακοίνωση οι επικεφαλής της έρευνας, η επικείμενη λήξη της πατέντας πολλών βιολογικών φαρμάκων με σημαντικά μερίδια στην αγορά καθώς και η κυκλοφορία πολλών νέων βιο-ομοειδών, καθιστούν τις αντιλήψεις και τις απόψεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην προαγωγή της ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης των βιο-ομοειδών, αλλά και στη συλλογή χρήσιμων δεδομένων για τα φάρμακα, του ασθενείς και την πορεία της νόσου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ