Επισήμως πάνω από 1,55 δις. ευρώ τα rebate & clawback φαρμάκου

Ξεπερνά ακόμη και τις πλέον ακραίες εκτιμήσεις της αγοράς φαρμάκου ο υπολογισμός για rebate & clawback που θα επιβαρύνει τις εταιρείες του κλάδου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που περιέχονται στην δημοσιευμένη «7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2018 μετά την αρχική έγκρισή του». Είναι γεγονός ότι η αγορά κινείται ανοδικά και μάλιστα στα ιδιωτικά φαρμακεία ο ρυθμός ανόδου είναι της τάξης του 2% γεγονός που σε απόλυτο νούμερο δείχνει άνοδο της αγοράς αυτής κατά 70 εκατ. ευρώ το τέλος του χρόνου. Επίσης και τα σκευάσματα των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ φαίνεται να παρουσιάζουν άνοδο και έτσι συνολικά το clawback θα έχει κατακόρυφη αύξηση.

Πρόσφατα ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε τροποποίηση του προϋπολογισμού του, διορθώνοντας ελαφρά τα στοιχεία του rebate για το πρώτο εξάμηνο και ενσωματώνοντας τα στοιχεία του clawback του δεύτερου εξαμήνου, το οποίο λογίζεται ως έσοδο του οργανισμού.

Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση του απολογισμού των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών για το πρώτο εξάμηνο, ο ΕΟΠΥΥ τροποποιεί …την 6η τροποποίηση. Έτσι επεκτείνει τις αρχικές προβλέψεις για rebate και clawback στα εξωνοσοκομειακά φάρμακα τα οποία αποζημιώνει (δηλ. εκτός των 1Α για τις ιδιωτικές κλινικές), στα 1,23 δις. ευρώ από 956 εκατ. ευρώ. Υπολογίζοντας τώρα και τις επιστροφές από τα νοσοκομειακά φάρμακα (εντός και εκτός ΕΟΠΥΥ) που θα ξεπεράσουν τα 300 ευρώ, τότε οι συνολικές επιστροφές θα εκτιναχθούν ακόμη και πάνω από τα 1,55 δις. ευρώ!

Ειδικότερα στην 7η Τροποποίηση καταγράφεται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε για rebate της
φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθε σε 219.625.189 ευρώ (έναντι αρχικής ανακοίνωσης 218.581.767 ευρώ). Επομένως, θα πρέπει να εγγραφεί η επιπλέον διαφορά ύψους 1.043.422 ευρώ (219.625.189 ευρώ μείον 218.581.767 ευρώ).
Ακόμη το clawback δεύτερου εξαμήνου 2018 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 290.000.000 ευρώ, ενώ στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «το συνολικό ποσό του rebate ΦΥΚ όταν χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία ΕΟΠΥΥ είναι 2.266.296 για το πρώτο εξάμηνο 2018».

Ως εκ τούτου, προτείνεται η αύξηση των κωδικών εσόδων ως εξής:
– «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (rebate φαρμάκων)» κατά το ποσό των 3.309.718 ευρώ (2.266.296 ευρώ πλέον 1.043.422 ευρώ),
– «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (clawback φαρμάκων β’ εξαμήνου 2018)» κατά το ποσό των 290.000.000 ευρώ

Σύμφωνα λοιπόν με την τροποποίηση, υπάρχει συνολική αύξηση των εξόδων, δηλαδή κεφαλαίων για αποζημιώσεις φαρμάκων που αποτυπώνεται στους σχετικούς κωδικούς. Με βάση αυτή την τροποποίηση για «Φαρμακευτική περίθαλψη» «εξασφαλίζεται» επιπλέον ποσό 293.309.718 ευρώ και συνολικά σε ετήσια βάση ο ΕΟΠΥΥ θα διαθέσει 2.681.091.485 ευρώ, έναντι 1.889.200.000 ευρώ που προβλέπεται στον αρχικό προϋπολογισμό. Η διαφορά λοιπόν των περίπου 790 εκατ. ευρώ είναι το clawback.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι στον κωδικό για «Φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής μόνο χρήσης» προβλέπεται συνολική δαπάνη (ήδη από την 6η Τροποποίηση) 156.505.573 ευρώ από την οποία προκύπτει δηλαδή clawback της τάξης των 100 εκατ. ευρώ αφού ο προϋπολογισμός είναι μόλις 55,8 εκατ. ευρώ.
Επίσης στην 7η Τροποποίηση μειώνεται κατά 20 εκατ. ευρώ το rebate για τα φάρμακα, το οποίο και διαμορφώνεται στα 433,58 εκατ. ευρώ.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, φαίνεται ο ΕΟΠΥΥ να επισημοποιεί επιβαρύνσεις (790+100+433,58 εκατ. ευρώ) 1,32 δις. ευρώ.
Σημειώνεται δε ότι οι υπερβάσεις στα νοσοκομειακά εκτός ΕΟΠΥΥ σκευάσματα αναμένονται σε πάνω από 250 εκατ. ευρώ, κι έτσι είναι δεδομένη η συνολική επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές με ποσό που μπορεί έως και να προσεγγίσει τα 1,6 δις. ευρώ σε ένα «τραβηγμένο» σενάριο, καθώς πλησιάζοντας προς τη λήξη του χρόνου, ειδικά για τα νοσοκομειακά (εκτός ΕΟΠΥΥ) σκευάσματα μπορεί να βρεθούν εκτάκτως κονδύλια.

Προϋπολογισμός
Πέρα από τα παραπάνω, από την 7η Τροποποίηση προκύπτει και ένα σημαντικό έσοδο για τον οργανισμό της τάξης των 53 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά λόγω των πορισμάτων των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, που έγιναν αποδεκτά από τον Οργανισμό (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν.4172/2013), προτείνεται η συνολική αύξηση του του κωδικού εσόδων «Λοιπές επιστροφές (ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται)»

Σύμφωνα με το σχετικό πίνακα τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ είναι τα εξής :
– Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων Προηγούμενης Χρήσης 928.774,41 ευρώ
– Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ, ΜΧΑ προηγούμενης χρήσης 2.378.112,64 ευρώ
– Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης Προηγούμενης Χρήσης 997.726,15 ευρώ
– Δαπάνη για ιδιωτικές κλινικές Προηγούμενης Χρήσης 41.331.098,61 ευρώ
– Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας προηγούμενης Χρήσης 5.152.848,24 ευρώ
– Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές προηγούμενης χρήσης 858.096,79 ευρώ
– Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας προηγούμενης χρήση 162.358,38 ευρώ
– Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου 1.124.485,45 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ