Η φαρμακοβιομηχανία πληρώνει την κάλυψη των ασθενών με φάρμακα υψηλού κόστους!

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από τη συνταγογράφηση του πρώτου πενταμήνου του 2019 με τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ να εξαντλείται στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Έντονη είναι η ανησυχία των φαρμακευτικών εταιρειών για την ανεξέλεγκτη πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης κατά το 2019, γεγονός το οποίο έχει αποτυπωθεί σε μια σειρά επιστολών που έχουν κοινοποιήσει ακόμη και στον Πρωθυπουργό κάνοντας λόγο για επιβαρύνσεις της τάξης των 1,8 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία από την πορεία της συνταγογράφησης κατά τους πρώτους 5 μήνες του έτους, επιβεβαιώνουν την ανησυχία αυτή, καθώς φαίνεται ξεκάθαρα πως ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για φαρμακευτικά σκευάσματα, εξαντλείται στο σύνολό του για την κάλυψη των ασφαλισμένων για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προμηθεύονται από το δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων. Έτσι το σύνολο της δαπάνης για τα ΦΥΚ τα οποία κατά βάση έχουν υψηλότερη αξία και διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, καλείται να το καλύψει η φαρμακοβιομηχανία μέσω του clawback.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 συνταγογραφήθηκαν 91.069.539 εμβαλάγια συνολικής αξίας 1,092 δισ. ευρώ. Η κάλυψη του ΕΟΠΥΥ διαμορφώθηκε στα 828,3 εκατ. ευρώ ήτοι στο 75,9% της συνολικής αξίας, ενώ το υπόλοιπο αποτέλεσε τη συμμετοχή των ασθενών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά η μέση μηνιαία δαπάνη από τον ΕΟΠΥΥ διαμορφώνεται στα 165,6 εκατ. ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά για φάρμακα 162 εκατ. ευρώ ανά μήνα (συνολική δαπάνη 1,945 δις. ευρώ για το έτος).

Είναι ξεκάθαρος λοιπόν ότι ακόμη και στα ιδιωτικά φαρμακεία σημειώνεται υπέρβαση της δαπάνης που συνολικά στο πεντάμηνο είναι της τάξης των 18 εκατ. ευρώ. Όμως ο ΕΟΠΥΥ καλείται με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό να καλύψει και τα σκευάσματα που διακινούνται από τα δικά του ειδικά φαρμακεία, τα οποία έχουν εκτιμώμενη αξία άνω των 700 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει και το clawback του 2019 μόνο για τα φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και φυσικά χωρίς να υπολογίζεται και το rebate.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι της φαρμακοβιομηχανίας δεν υπάρχει καμία προβλεψιμότητα για το που κινείται η αγορά, στοιχείο απαραίτητο για τον αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχεδιασμό. Σημειώνουν δε πως οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται εμφανείς. Κάποιες εταιρείες έχουν αρχίσει την αποεπένδυση, μειώνοντας κλινικές μελέτες και αριθμό υπαλλήλων και υποστηρίζουν πως αν δεν αλλάξει κάτι, η περαιτέρω αποεπένδυση είναι αναπόφευκτη.
Την ίδια στιγμή, εκτός αγοράς παραμένουν για περίπου 1,5 έτος, λόγω των καθυστερήσεων στην αξιολόγηση και διαπραγμάτευση, νέα φάρμακα, καινοτόμα αλλά και πολλά γενόσημα καθώς και βιοομοειδή, που όχι μόνο μπορούν να βοηθούσαν τους ασθενείς, αλλά θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση πόρων, τουλάχιστον σε βάθος χρόνου.

Απαιτείται, λοιπόν, αλλαγή του μίγματος και διασφάλιση της σταθερότητας του περιβάλλοντος, τονίζουν διαρκώς εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας. Αρχικά, με την προτεινόμενη αφαίρεση από τη φαρμακευτική δαπάνη του 1,945 των εμβολίων και των φαρμάκων για τους ανασφάλιστους ώστε να δοθεί «ανάσα» στους προϋπολογισμούς. Στη συνέχεια προτείνεται η θέσπιση ανώτατου ορίου στο clawback και διασύνδεση του με τις κλινικές μελέτες και τις επενδύσεις.

Συμμετοχή ασθενών
Από τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή των ασθενών στις αγορές φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία φτάνει συνολικά τα 264,3 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο δηλαδή περίπου το 24% της συνολικής δαπάνης για φάρμακα. Από αυτά τα περίπου 157 εκατ. ευρώ αφορούν την θεσμοθετημένη συμμετοχή 10% και 25% και το υπόλοιπο, δηλ. τα 107,3 εκατ. ευρώ την επιβάρυνση που προκύπτει από τη διαφορά της λιανικής τιμής και της τιμής αποζημίωσης.

Θεραπευτικές κατηγορίες
Με βάση τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ τη μερίδα του λέοντος στη συνταγογράφηση κατέχουν τα σκευάσματα για το καρδιαγγειακό σύστημα. Συγκεκριμένα στις συγκεκριμένες 40 κατηγορίες (ATC4) συνταγογραφήθηκαν 30,3 εκατ. σκευάσματα αξίας 256 εκατ. ευρώ. Έτσι η εν λόγω κατηγορία φαίνεται να κατέχει το περίπου 25% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων όσον αφορά στην αξία και το 1/3 των σκευασμάτων όσον αφορά στον όγκο. Μάλιστα η νούμερο ένα κατηγορία είναι οι στατίνες η οποία αφορά στο 6% της συνολικής δαπάνης για φάρμακα και αντιστοιχεί στο περίπου 8% των συνταγογραφούμενων σκευασμάτων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ