Μόλις το 27% των Ελλήνων είναι ικανοποιημένο από το σύστημα υγείας

Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων από τα συστήματα υγείας των χωρών τους ξεχωριστά, αλλά και σύγκριση με την Ευρώπη, αποτυπώνονται σε έρευνα που έγινε σε πάνω από 7000 πολίτες από 7 χώρες και δείχνει τις τάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η έρευνα διεξήχθη πρόσφατα στο διαδίκτυο, για λογαριασμό της Mutualité Française, η οποία αντιπροσωπεύει τις περισσότερες γαλλικές συμπληρωματικές ασφάλειες υγείας. Το δείγμα ήταν 7056 Ευρωπαίοι, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και άνω στη Γαλλία (1000), Γερμανία (1012), Ελλάδα (1002), Ιταλία (1027), Πολωνία (1012), Πορτογαλία (1003) και Σουηδία (1000).

Κύρια συμπεράσματα αυτής της έρευνας ήταν τα εξής:

Η άποψη των Ευρωπαίων σχετικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης τους είναι πολύ διαφορετική από τη μια χώρα στην άλλη. Οι Γάλλοι, οι Σουηδοί και οι Γερμανοί έχουν πολύ πιο θετική αντίληψη από τον μέσο όρο, ενώ οι Πολωνοί και ιδιαίτερα οι Έλληνες είναι πολύ πιο απαισιόδοξοι και αναμένουν μεγαλύτερη παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθούν τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα.

Συνολικά, η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι το σύστημα υγείας της χώρας τους ωφελεί τους περισσότερους, δηλαδή όλους ή μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Γαλλία (80%), τη Σουηδία (75%) και τη Γερμανία (71%), σε μικρότερο βαθμό στην Ιταλία (63%) και στην Πορτογαλία (59%). Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι Πολωνοί και Έλληνες θεωρούν ότι το σύστημα υγείας τους ωφελεί μόνο μια μειονότητα πολιτών (69% στην Πολωνία, 67% στην Ελλάδα).

Αντίστοιχα, οι πολίτες της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης αισθάνονται, ως επί το πλείστον, καλά προστατευμένοι από το εθνικό τους σύστημα υγείας. Αυτό συμβαίνει κυρίως στη Γαλλία (85%, το 23% των οποίων θεωρεί ότι είναι «πολύ καλά προστατευμένο»), στη Γερμανία (83%) ή στη Σουηδία (73%). Από την άλλη πλευρά, μόνο μια μειοψηφία των Πολωνών (35%) και των Ελλήνων (27%) αισθάνονται ότι προστατεύονται ικανοποιητικά από το σύστημα υγείας της χώρας τους.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι Γάλλοι είναι ιδιαίτερα πεπεισμένοι ότι προστατεύονται καλύτερα από το σύστημα υγείας τους σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης (77%, διατηρούν το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των 7 χωρών), περισσότερο απ΄ ότι οι Γερμανοί (64%). Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι είναι πολύ πιο απαισιόδοξοι: Το 50% των Πορτογάλων αισθάνεται λιγότερο προστατευμένο απ’ ό, τι αλλού και πολύ περισσότερο οι Πολωνοί (64%) και οι Έλληνες (71%).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι πολίτες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης είναι οι πιο σίγουροι για το μέλλον του εθνικού τους συστήματος υγείας, αλλά δεν είναι πεπεισμένοι σε απόλυτους όρους. Έτσι, το 62% των Σουηδών και το 58% των Γερμανών εκφράζουν εμπιστοσύνη στο μέλλον του συστήματος υγείας τους, ενώ ακολουθούν οι Γάλλοι (55%) και οι Ιταλοί (54%). Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες είναι μακράν οι πιο απαισιόδοξοι: 8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται το μέλλον του συστήματος υγείας τους και το 31% λένε ότι «δεν είναι καθόλου σίγουροι». Επιπλέον, η στάση απέναντι στην ΕΕ στον τομέα της υγείας επηρεάζεται σαφώς από αυτές τις διαφορετικές αντιλήψεις για τα εθνικά συστήματα υγείας. Αφενός, οι κάτοικοι των πλουσιότερων χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ιταλία), οι οποίοι είναι πιο θετικοί από τους άλλους όσον αφορά το σύστημα υγείας τους, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη να το βελτιώσουν, μέσω των αρχών της χώρας τους έναντι των αρχών της ΕΕ.

Διαμετρικά αντίθετα βρίσκονται οι Πολωνοί, Πορτογάλοι και Έλληνες, που δίνουν προτεραιότητα στην ΕΕ για παρεμβάσεις βελτίωσης της υγείας σε όλα τα κράτη μέλη (69% στην Ελλάδα, 68% στην Πορτογαλία).

 

Εναρμόνιση κοινωνικών δικαιωμάτων

Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εναρμόνιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και οδηγίες στον τομέα της υγείας (όπως υποχρεωτικά εμβόλια για όλους τους Ευρωπαίους, ομαδικές αγορές φαρμάκων σε επίπεδο Ευρώπης …). Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι είναι οι πλέον πεπεισμένοι για την ανάγκη θέσπισης διαδικασίας για την εναρμόνιση των κοινωνικών δικαιωμάτων (57% στην Ελλάδα, 65% στην Πορτογαλία).

Μεταξύ άλλων τομέων, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τα οικολογικά και υγειονομικά προβλήματα και η πλειοψηφία, σε όλες τις χώρες, επιθυμεί να συμμετάσχει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιβαλλοντικά ζητήματα (ιδίως ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας): Πορτογαλία (95%), Πολωνία (88%), Ελλάδα (87%) και Ιταλία (87%). Τα ποσοστά υπερβαίνουν το 70% σε όλες τις υπόλοιπες χώρες.

Οι ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν επίσης αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την επαγγελματική υγεία. Μάλιστα ανησυχούν και για τη χρήση αυτών των δεδομένων, σε ποσοστό 62% -72% ανάλογα με τη χώρα. Οι Ευρωπαίοι διαχωρίζονται επίσης στο νομικό πλαίσιο αυτής της χρήσης των δεδομένων, αν και είναι γενικά ικανοποιημένοι με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων υγείας στη χώρα τους. Από το 90% των Πορτογάλων μέχρι το 63% των Γάλλων, η πλειοψηφία σε κάθε χώρα ζητά αυξημένη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ