Ο ΕΟΠΥΥ κερδίζει το στοίχημα στη συνταγογράφηση εξετάσεων

Το νοικοκύρεμα των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, με δεδομένο τον ασφυκτικά κλειστό προϋπολογισμό του, αποτελεί προτεραιότητα για τη διοίκηση του οργανισμού, ο οποίος μέσα στο 2016 επεδίωξε μέσω νέων συστημάτων ελέγχου να πετύχει τη δικαιότερη κατανομή των σχετικών πόρων. Με βάση τα στοιχεία που μπορεί να συλλέγει, ο οργανισμός έχει πλέον κατανοήσει πως οι μειώσεις των τιμών από μόνες τους δεν μπορούν να επιφέρουν εξοικονομήσεις, κάτι το οποίο αποδείχτηκε, μετά και τις μειώσεις των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων στο τέλος του 2015.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, καθ. Σωτήρη Μπερσίμη, «Στο κομμάτι του ελέγχου των δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις, έγινε μια σημαντική δουλειά στην αρχή του 2016, προκειμένου να ελεγχθεί η συνταγογραφική πρακτική με εκτιμώμενο όφελος μεγαλύτερο του 15%».

Ειδικότερα αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, τον Ιανουάριο του 2016, ο αριθμός των εξετάσεων που συνταγογραφήθηκαν ήταν κατά 1 εκατομμύριο περίπου μεγαλύτερος έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2015.

Συγκεκριμένα τον περσινό Ιανουάριο συνταγογραφήθηκαν 7.220.637 εξετάσεις, έναντι 6.212.291 εξετάσεων το 2015. Δηλαδή το 2016 είχαμε μεγαλύτερο αριθμό συνταγογράφησης, γεγονός το οποίο θεωρείται ως άμεσο αποτέλεσμα της μείωσης της υποκοστολόγησης των τιμών, αποδεικνύοντας πιθανά ότι οι παρεμβάσεις στις τιμές χωρίς μελέτη, δεν δίνει το ζητούμενο αποτέλεσμα.

«Από τον Απρίλιο εφαρμόστηκαν οι πρώτοι κανόνες ελέγχου με βάση το ICD-10, οι οποίες είναι μορφές διαγνωστικών πρωτοκόλλων, που ουσιαστικά πρώτα μελετήθηκαν στατιστικά και στη συνέχεια δόθηκαν στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να ελεγχθεί η ιατρική τους ορθότητα και αυτό που βλέπουμε είναι μείωση των εξετάσεων και το Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο», συμπληρώνει ο κ. Μπερσίμης.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, μια πρώτη οριακή μείωση σημειώθηκε τον Μάιο, με τις εξετάσεις που συνταγογραφήθηκαν να ανέρχονται στις 7.599.733 έναντι 7.611.491 το Μάιο του 2015. Εν συνεχεία εμφανίζεται πολύ μεγάλη υποχώρηση το Σεπτέμβριο με τις εξετάσεις να φτάνουν τις 6.807.266 από 7.832.087 το Σεπτέμβριο του 2015, ενώ το τέλος του έτους, δηλ το Δεκέμβριο του 2016 συνταγογραφήθηκαν 6.899.481 εξετάσεις έναντι 7.277.963.

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η αύξηση του όγκου της συνταγογράφησης των διαγνωστικών την οποία προκάλεσε η μείωση των τιμών, με τις παρεμβάσεις που έγιναν μειώθηκε. «Για πρώτη φορά στον ΕΟΠΥΥ αξιοποιούμε, αναλύουμε τις πληροφορίες και τεκμηριώνουμε» αναφέρει ο κ. Μπερσίμης. Μάλιστα βάση αυτής της τεκμηρίωσης των διαδικασιών που ακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ ήρθε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη διαπραγμάτευσή με τους θεσμούς που δεν είναι άλλο από την αύξηση του ορίου δαπανών για παροχές προς τους πολίτες από τα 1,4 δις. ευρώ για το 2016 σε 1,525 δις. ευρώ το 2017″.

Εκκαθάριση
Σημαντική εξοικονόμηση όμως, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, επιτυγχάνεται και με την νέα διαδικασία εκκαθάρισης. Μάλιστα, συγκρίνοντας τις υποβολές των παρόχων το πρώτο εξάμηνο του 2016, με το πρώτο αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, παρατηρούνται ανά κατηγορία παρόχου μεγάλες μειώσεις. Αυτές οι μειώσεις φτάνουν το 14% συνολικά, μια μεταβολή όμως στην οποία συνέβαλλαν και οι μειώσεις τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων. Όμως ακόμη και αν αφαιρεθεί το κομμάτι των διαγνωστικών υπάρχει επίσης σημαντική μείωση η οποία είναι της τάξης του 7% κατά μέσο όρο για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι το σύνολο των μικτών ποσών των υποβολών των διαγνωστικών για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν 217,18 εκατ. ευρώ έναντι 268,9 εκατ. ευρώ το 2015. Υπήρξε δηλαδή, πριν την αφαίρεση του rebate που ήταν 35,18 εκατ. ευρώ μία μείωση της τάξης του 19%. Αυτή η μείωση αποδίδεται όμως στη μείωση των τιμών καθώς όπως αναφέραμε και προηγουμένως , κατά τους πρώτους μήνες του 2016 υπήρξε γενικότερα μία άνοδος στον όγκο των συνταγογραφούμενων εξετάσεων.

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΠΥΥ, η διαδικασία τελικής εκκαθάρισης είναι κάτι που έγινε πάρα πολύ γρήγορα και για πρώτη φορά έχουμε μια διαδικασία, η οποία βασίστηκε σε νόμο, ο οποίος νομοθετήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 2016, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τον έλεγχο, την προστασία του δημόσιου χρήματος και παράλληλα, ο οργανισμός δεν δημιουργεί ληξιπρόθεσμες οφειλές -αφού το 10% που παρακρατούνταν από τις υποβολές, ερχόταν και συσσωρεύονταν και εμφανίζονταν ως ληξιπρόθεσμη οφειλή, μετά από τρεις μήνες. Παράλληλα η νέα διαδικασία «έχει μια σειρά από άλλες παράπλευρες θετικές συνέπειες στον οργανισμό, όπως για παράδειγμα ότι δεν έρχονται νέες κούτες και δίνεται η δυνατότητα με σωστό προγραμματισμό να φύγουν οι παλαιές, καθώς και ότι έχουμε καλύτερο περιβάλλον για εργαζόμενους και πολίτες» τονίζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ