ΠΕΦΝΙ: Δέσμευση για βέλτιστη φαρμακευτική φροντίδα σε περιβάλλον διαφάνειας

«Η πρώτη μας δέσμευση ως Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί έναντι των ασθενών, είναι να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη βέλτιστη φαρμακευτική φροντίδα, μαζί με την απαραίτητη ενημέρωση, και όλα αυτά, σε ένα πλαίσιο διαδικασιών που είναι διαφανές, ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο».

Την διαβεβαίωση αυτή έδωσε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) Δέσποινα Μακριδάκη, κατά την εναρκτήρια ομιλία της στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, με θέμα «Βαδίζοντας προς το κοινό Ευρωπαϊκό όραμα για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Διεπιστημονική συνεργασία ως παράμετρος επιτυχίας», που έγινε στην Καλαμάτα (10-13/5/18).

Η κ. Μακριδάκη επισήμανε ότι «Ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, η αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών Φαρμάκων & Φαρμακοεπαγρύπνησης, των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & των ΟΕΚΟΧΑ, η επιστημονική εποπτεία με τον απαραίτητο σχεδιασμός της ανάπτυξης και λειτουργίας των μονάδων διάλυσης κυτταροτοξικών και βιολογικών φαρμάκων, η ουσιαστική και πλήρης αξιοποίηση στοιχείων από τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, οι υπηρεσίες Κλινικής Φαρμακευτικής και η συμμετοχή στην ομάδα φροντίδας του ασθενή, αποτελούν τα δεδομένα για την επόμενη φάση μετάβασης στα ελληνικά νοσοκομεία και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικότητας της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής με προτεραιότητα εφαρμογής στους ήδη υπηρετούντες φαρμακοποιούς».

Στο συνέδριο, απέστειλε γραπτό χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός και μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί αποτελούν σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομείων. Η αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομειακού φαρμακοποιού αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας απαραίτητη προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής συνολικής διαχείρισης των φαρμάκων στο ΕΣΥ».

Χαιρετισμό απηύθηναν η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών κ. Ζωή Γραμματόγλου, ο Πρόεδρος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτριος Ρέκκας , ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών κ. Νίκος Κόλμαν, ο εκλεγμένος πρόεδρος της EAHP κ. Petr Horak και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Παύλος Μπουζιάνης, ενώ διαβάσθηκε χαιρετισμός του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κυριάκου Θεοδοσιάδη. Ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με θέμα «Παγκόσμια Υγεία και Λοιμώδεις ασθένειες . Η σημερινή κατάσταση και οι μελλοντικές προκλήσεις σε έναν συγκλίνοντα κόσμο».

Διεπιστημονική φροντίδα
Κατά την ομιλία της η κ. Μακριδάκη, σημείωσε ακόμη ότι το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ασθενείς, μπορεί να προκύψει μόνον μέσω μίας ευρείας και συντονισμένης παρέμβασης από διεπιστημονικές ομάδες, με κεντρικό το ρόλο του νοσοκομειακού φαρμακοποιού σε όλα τα στάδια που αφορούν τη φαρμακευτική αγωγή.

Προς όφελος των ασθενών, η παροχή της βέλτιστης φροντίδας γίνεται συνεργατικά, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τους ειδικούς επιστήμονες υγείας άλλων τομέων, των υπεύθυνους για τη μηχανοργάνωση και τις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης.
Ο δεύτερος βασικός άξονας αφορά την επιμόρφωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, μέσα και έξω από το νοσοκομείο, ώστε να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά όλες τις δυσκολίες, να υποστηρίζουν καλύτερα όλες τις σύνθετες αρμοδιότητες και τους ρόλους που καλούνται να αναλάβουμε στη σημερινή ταχέως εξελισσόμενη πραγματικότητα και να διεκδικούν και να υποστηρίζουν πιο αποτελεσματικά την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο ΕΣΥ .
Χρειάζεται ουσιαστική ενημέρωση, σε ζητήματα αιχμής όπως η Ογκολογική φαρμακευτική και οι νέες εφαρμογές πληροφορικής στο Νοσοκομείο , αλλά και νέες προκλήσεις, όπως τα ραδιοφάρμακα και οι κλινικές μελέτες .
Ο τρόπος που θα δομηθεί η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) καθώς και η συνεχής επιμόρφωση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών σε συνδυασμό με την δημιουργία προτύπων για την άσκηση της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής στη χώρα, ολοκληρώνουν το πλαίσιο κάλυψης των θεματικών επιδιώξεων αυτού του συνεδρίου.

Ευρωπαϊκή διακήρυξη
Το κενό από την απουσία εθνικών προτύπων που απαιτούνται για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, έρχεται να γεμίσει η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη (statements) για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική.
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική εκφράζει κοινώς συμφωνημένες κατευθύνσεις που πρέπει να αποτελούν στόχο για κάθε ευρωπαϊκό σύστημα υγείας ώστε οι υπηρεσίες Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής να αποδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
Στα άρθρα της Διακήρυξης που αναπτύσσονται σε 6 διακριτές ενότητες, εμπεριέχονται όλα αυτά που αποτελούν σημεία πολυετών διεκδικήσεων από τον κλάδο, αλλά και αναγκαίες συνθήκες για αύξηση της λειτουργικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στοχεύοντας από κοινού στις επιδιώξεις της σημερινής πολιτικής ηγεσίας.
Η αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για το φάρμακο, δηλαδή των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στο ΕΣΥ, δε μπορεί να περιορίζεται πλέον μόνο στον τυπικό και «με πεπαλαιωμένο χαρακτήρα» διαχειριστικό τους ρόλο.

Διαφάνεια
Υπό τη σκιά των πρόσφατων θλιβερών γεγονότων, που προκαλούν τόσο έντονα το αίσθημα του κοινού δικαίου και θα πρέπει να συσστρατεύσουν όλους μας στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων, τόσο προκλητικής αισχροκέρδειας, απάτης και εγκληματικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, κατανοούμε ότι από τον τελευταίο υπάλληλο ως και τις διοικήσεις των υγειονομικών δομών, ο μόνος τρόπος για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας ,τους ασθενείς και την κοινωνία, είναι η εγκαθίδρυση ασφαλιστικών δικλείδων , αναγκαίων μέτρων και προτύπων ποιότητας, όπως αυτά που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για την άσκηση της νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.
Δηλαδή με διαδικασίες σαφώς καθορισμένες, με αξιοποίηση και πιστοποιημένη κατάρτιση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί της χώρας, οι θεσμοθετημένες επιτροπές και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς.
Το πλεονέκτημα του κοινωνικού κράτους και της ολικής προσβασιμότητας του ασθενή στο σύστημα υγείας που εξασφαλίζει η χώρα μας για όλους τους κατοίκους της , πρέπει να θωρακιστεί περαιτέρω ώστε να αποφύγουμε εφιάλτες σαν αυτό των τελευταίων ημερών .

Εσωτερικοί έλεγχοι
Συνδυαστικοί εσωτερικοί έλεγχοι και παρακολούθηση της συμμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικών καταγραφών επιβάλλεται να ενταχθούν στη καθημερινή πρακτική.
Είναι επομένως προφανές γιατί οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί όλης της Ευρώπης κινούνται προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης με τη Διακήρυξη, και γιατί για τα ελληνικά νοσοκομεία επείγει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ώστε να συμπλεύσουμε στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα.
Έχουμε δρομολογήσει την επόμενη περίοδο ένα πλέγμα δράσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP) για την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και όλων των φορέων για τις επιμέρους λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εφαρμογή των άρθρων της Διακήρυξης, αλλά και άλλων πρωτοβουλιών της EAHP.
Επί του πρακτέου, στα πλαίσια της διεύρυνσης της συμμετοχής στις δράσεις αξιολόγησης των νοσοκομειακών φαρμακείων και της έρευνας πανευρωπαϊκής καταγραφής των ελλείψεων φαρμάκων από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, έχουμε δημιουργήσει και δύο helpdesks κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στα οποία οι συνάδελφοι από το ΔΣ θα επιδεικνύουν και θα συμπληρώνουν μαζί με τους συμμετέχοντες συνέδρους τις δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε θέματα πολύ επίκαιρα και επιβοηθητικά για την δημιουργία σχεδίου δράσης για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ