Πώς πρέπει να χρεώνονται οι ξένοι σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία

Με εγκύκλιό του ο Υφυπουργός Υγείας προς όλους του διοικητές των ΔΥΠΕ, προσδιορίζει το πως θα πρέπει να χρεώνονται οι υπηρεσίες υγείας σε μη Έλληνες πολίτες.

Διευκρινήσεις σχετικά με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το οποίο διακινήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, σχετικά με οδηγίες των δαπανών περίθαλψης Ευρωπαίων ασφαλισμένων από τις δημόσιες δομές υγείας της Χώρας, δίνει με εγκύκλιό του ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η εγκύκλιος απεστάλη στους διοικητές όλων των ΔΥΠΕ της χώρας με την υποχρέωση κοινοποίησης στους φορείς εποπτείας. Με αυτή γνωστοποιείται ότι όλες οι δημόσιες δομές της χώρας που χορηγούν παροχές ασθενείας σε είδος σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών χωρών, οι οποίες καθίστανται ιατρικώς αναγκαίες ή επείγουσες κατά τη διαμονή αυτών στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν υπόψη τα κάτωθι:

1. Εφόσον χορηγούν παροχές ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών ΦΚΑ με χρήση εντύπου Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ), οφείλουν να υποβάλουν τις δαπάνες στον ΕΟΠΥΥ και παράλληλα να πραγματοποιούν φόρτωση της σαρωμένης εικόνας του εντύπου δικαιώματος της ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ σε αρχείο acrobat reader (pdf), σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν γνωστοποιηθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία χορήγησης της παροχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη αναζήτηση της δαπάνης από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Φορείς.

2. Στις περιπτώσεις χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι κατά τη στιγμή της χορήγησης της παροχής δεν φέρουν μαζί τους το κατάλληλο έντυπο δικαίωμα (ΕΚΑΑ) και εφόσον δεν προλαβαίνουν να προσκομίσουν εγκαίρως ΠΠΑ (σε περίπτωση νοσηλείας) οφείλουν να εισπράττουν ιδιωτικά τη δαπάνη για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και να χορηγούν ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα παραστατικά στον ασφαλισμένο, προκειμένου ο δεύτερος να τα υποβάλει στον ασφαλιστικό του Φορέα για αποζημίωση όταν επιστρέψει στη χώρα του.

3. Εφόσον χορηγούν παροχές ασθενείας σε είδος σε μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους Έλληνες πολίτες ή Ελληνικής καταγωγής ομογενείς, σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών αυτών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4368/16, οφείλουν να υποβάλουν τις δαπάνες στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν γνωστοποιηθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

4. Σε περιπτώσεις χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος σε ασφαλισμένους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε., τότε οφείλουν να εισπράττουν ιδιωτικά τη δαπάνη για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες για την κάλυψη παροχών ασθενείας σε είδος.

Κλείνοντας ο κ. Κοντοζαμάνης αναφέρει ότι η αποσαφήνιση των κατηγοριών δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα μας, πολιτών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών χωρών όσον αφορά στις δικαιούμενες παροχές καθώς και στην ορθή και έγκαιρη διαδικασία αναζήτησης της σχετικής δαπάνης, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και στη διασφάλιση των εσόδων της χώρας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ