Προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ για την Υγεία

Επτά μήνες μετά την επίσημη παρουσίαση της στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 (εδώ), η ηγεσία του υπουργείου προχώρησε στην περαιτέρω εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 590,3 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αναβάθμιση και τις μεταρρυθμίσεις των τομέων Ψυχικής Υγείας, τις Εξαρτήσεις και ευρύτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μάλιστα η ΠΦΥ φαίνεται πως διεκδικεί σημαντικά κονδύλια από τις χρηματοδοτήσεις διαφορετικών δράσεων καθώς και από διαφορετικές πηγές οι οποίες εντάσσονται στο ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας ΕΣΠΑ 2014-2020 (εδώ), από το σύνολο των 590,3 εκατ. ευρώ, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) μπορούν να συμβάλλουν έως και κατά 92,39% δηλαδή με 545,36 εκατ. ευρώ ενώ η Ελλάδα μέσω εθνικών πόρων θα πρέπει να συμβάλλει κατά 7,61% δηλαδή με 44,95 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκδοση, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε διαδικασία μερικής εξειδίκευσης του επιχειρησιακού του σχεδίου μέσω των τυποποιημένων εντύπων πρότασης σε συνεννόηση με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Παράλληλα το υπουργείο εξειδικεύει την ανάλυση των προτεινόμενων έργων αλλά και την προετοιμασία των πιθανών δικαιούχων των πράξεων ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης ως προς την εκτέλεση των έργων.

Με βάση λοιπόν την τρέχουσα εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδίου που αφορά σε κεντρικές πολιτικές υγείας σημειώνονται τα εξής:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το ΕΤΠΑ μπορεί να συμβάλλει με χρηματοδότηση 198,68 εκατ. ευρώ η οποία διαχωρίζεται σε 173,45 εκατ. ευρώ μέσα από τα διαθέσιμα κονδύλια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγράμματα (ΠΕΠ) και σε 25,22 εκατ. ευρώ, μέσω των προγραμμάτων για τη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ). Η τελευταία αυτή χρηματοδότηση, αφορά στην ενίσχυση των εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας .

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΠΕΠ
Το ΕΚΤ, φέρεται να μπορεί να συμβάλλει συνολικά με 346,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα μέσω των ΠΕΠ μπορούν να διατεθούν 204,8 εκατ. ευρώ με στόχο την χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με 119 εκατ. ευρώ, της Ψυχικής Υγείας με 32,5 εκατ. ευρώ, των Εξαρτήσεων με 24,4 εκατ. ευρώ και της Δημόσιας Υγείας με 10,6 εκατ. ευρώ. Ακόμη προβλέπονται 18,3 εκατ. ευρώ ως επένδυση στην Ανάπτυξη συνεταιριστικών Δραστηριοτήτων ΚΟΙΣΠΕ με στο τη συμβολή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Υπενθυμίζεται ότι οι Συνεταιριστικές Δραστηριότητες αποτελούν για το Υπουργείο Υγείας δράση πρώτης προτεραιότητας, η οποία απαντά στις ανάγκες σε δυο επίπεδα: στο θεραπευτικό-αποκαταστασιακό και στο αναπτυξιακό.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΜΔΤ
Επίσης το ΕΚΤ μέσω των προγραμμάτων για τη Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα, μπορεί να διαθέσει συνολικά επιπλέον 141,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 74,9 εκατ. ευρώ η διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Επίσης 43 εκατ. ευρώ επιδιώκεται να κατευθυνθούν για τη διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου και συγκεκριμένα για την:
1. Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,
2. Οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
3. Οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση των εποπτευομένων φορέων της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας.
Ακόμη 23,4 εκατ. ευρώ διεκδικούνται για επενδύσεις στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την πρώτη παρουσίαση της στρατηγικής για την υγεία τον Απρίλιο, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Παναγιώτης Κορκολής είχε αναφέρει ότι συνολικά περί τα 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δράσεις υγείας. Κι αυτά βέβαια, εφόσον η χώρα μπορέσει να ξεπεράσει τον κακό της εαυτό όσον αφορά στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Η Κυβέρνηση φαίνεται λοιπόν να δίνει μάχη με το χρόνο και να επιδιώκει την όσο το δυνατόν υψηλότερη διεκδίκηση κοινοτικών κονδυλίων ώστε να ξεπεράσει αυτή την πρώτη εκτίμηση των 300 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει σημαντικά το στόχο απορρόφησης για το 2016 από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με το συνολικό ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς να ανέρχεται σε 1,6 δις. ευρώ. Όμως από αυτά ο τομέας της υγείας δεν φαίνεται να έχει λάβει κάτι. Εκκρεμεί δε, και η κατάθεση δύο σημαντικών νομοσχεδίων, τα οποία αφορούν στην μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας, αλλά και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ