Πρόταση έγκρισης του cemiplimab στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος

Η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) πρότεινε την υπό όρους έγκρισή του cemiplimab για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μεταστατικό ή τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος (CSCC), οι οποίοι δεν έχουν κριθεί κατάλληλοι για θεραπευτική χειρουργική επέμβαση ή θεραπευτική ακτινοθεραπεία.

Το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος είναι μία από τις πιο συχνά διαγνωσμένες μορφές καρκίνου του δέρματος παγκοσμίως. Στην Ευρώπη έχει συχνότητα εμφάνισης διπλάσια από αυτή του μελανώματος, ενώ η επίπτωσή του εκτιμάται ότι αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό σε ορισμένες χώρες.

Παρόλο που η πρόγνωση για την πλειοψηφία των ασθενών με πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος είναι καλή, εφόσον η διάγνωση πραγματοποιηθεί σε πρώιμο στάδιο, η νόσος μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί, όταν εξελιχθεί σε προχωρημένα στάδια.

Το προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος περιλαμβάνει ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο (όταν ο καρκίνος διεισδύει σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος ή παρακείμενους ιστούς) και ασθενείς με μεταστατική νόσο (όταν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος).

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) βασίζεται σε δεδομένα από την εγκριτική, ανοιχτής σήμανσης, πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη Φάσης 2 EMPOWER-CSCC-1 (Μελέτη 1540) και υποστηρίζεται από δύο κοορτές επέκτασης, από μία πολυκεντρική, ανοιχτής σήμανσης, μη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη Φάσης 1 στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος.

Μαζί, οι μελέτες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο σύνολο προοπτικών δεδομένων ασθενών με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος.

Το cemiplimab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα, που στοχεύει τον υποδοχέα της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου PD-1 (programmed cell death protein-1).

Εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει την πρώτη και μοναδική εγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένους ασθενείς, με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ