Σημαντικό το πολυεθνικό αποτύπωμα του φαρμάκου στην Ελλάδα

Οι φαρμακευτικές με ξένο μέτοχο κατέχουν σημαντικό μερίδιο που φτάνει στο 9% της δραστηριότητας του συνόλου των πολυεθνικών στη χώρα.

Για μια ακόμη χρονιά, αποκαλυπτικά διαπιστώνονται τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τη «Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από κάποιο αλλοδαπό μέτοχο», για το έτος 2017. Τα στοιχεία που αφορούν στις πωλήσεις των εταιρειών αυτών σε συνδυασμό με τα στοιχεία των πωλήσεων για το 2017 τα οποία συγκέντρωσε η εταιρεία newtimes, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες του κλάδου των φαρμάκων που ελέγχονται από ξένους μετόχους -κατά κύριο λόγο πολυεθνικές εταιρείες- καλύπτουν περίπου το 9% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν όλες οι θυγατρικές πολυεθνικών στην ελληνική αγορά.

Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι αφενός οι σημαντικότερες φαρμακευτικές εταιρείες που ελέγχονται από ξένο βασικό μέτοχο είναι περίπου 50 δηλαδή κάτι λιγότερο από το 2% των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα βέβαια τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ η ελληνική αγορά δείχνει σχετικά φιλική με τη δραστηριότητα των πολυεθνικών καθώς σε σχέση με το 2016 αυτή τονώθηκε, για το φάρμακο αυτό δεν ισχύει.

Ειδικότερα, η συμμετοχή των πολυεθνικών του φαρμάκου στη συνολική δραστηριότητα των ξένων πολυεθνικών στην Ελλάδα, το 2017 σημείωσε εκ νέου μείωση σε σχέση με το 2016. Το 2016 η συμβολή των φαρμακευτικών ήταν της τάξης του 9,5% ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2015 έδειχναν μια δυναμικότερη εικόνα για τις πολυεθνικές τους φαρμάκου οι οποίες είχαν αποσπάσει περίπου το 10,5% των συνολικών πωλήσεων των ξένων εταιρειών στη χώρα. Οι επιβαρύνσεις όμως και οι μειώσεις τιμών φαίνεται να πίεσαν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών και ως εκ τούτου περιόρισαν το μερίδιό τους στην ευρύτερη αγορά των πολυεθνικών εντός συνόρων.

Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έτος 2017 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.618 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), έναντι 2.557 επιχειρήσεις το 2016. Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2017 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 37,5 δισ. ευρώ έναντι 34 δισ. ευρώ το 2016.
Με βάση τώρα τα στοιχεία που αντλήσαμε από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς για το 2017 και 2016, από 50 εταιρείες οι οποίες έχουν ξένο βασικό μέτοχο, οι συνολικές πωλήσεις αυτών προσέγγισαν τα περίπου 3,3 δισ. ευρώ ήτοι το 9% των συνολικών. Οι πωλήσεις αυτές φαίνονται ελαφρά αυξημένες κατά 1,8% σε σχέση με το 2016.

Κατά το έτος 2017 ο τομέας μεταξύ των πολυεθνικών που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 930 επιχειρήσεις, ήτοι 35,5% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Ο εν λόγω κλάδος παρουσιάζει και σημαντική αύξηση τζίρου φτάνοντας στα 20,2 δις. ευρώ από 19,16 δις. ευρώ. Επίσης ο κλάδος απασχολούσε το 2017, 58.853 άτομα από 53.675 άτομα ένα χρόνο πριν.

Εδώ αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι κυρίως οι εταιρείες στο χώρο του φαρμάκου που ελέγχονται από ξένους μετόχους είναι εμπορικές. Στο σύνολο των 50 εταιρειών που αναφέραμε προηγουμένως περιλαμβάνονται βέβαια και οι παραγωγικές εταιρείες Boehringer, Specifar και Parmathen που έχουν ξένους βασικούς μετόχους. Αν αφαιρέσουμε τις σχετικές πωλήσεις από το δείγμα αυτό, τότε διαπιστώνουμε ότι ο τζίρος των εμπορικών εταιρειών είναι της τάξης των 2,8 δις. ευρώ, ή το περίπου 14% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν οι ξένες εμπορικές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών, ποσοστό σχετικά σταθερό έναντι του 2016.

Αντίστοιχα οι 3 παραπάνω φαρμακοβιομηχανίες που έχουν ξένο μέτοχο κατέχουν το 5,6% του συνολικού τζίρου που πραγματοποιούν οι 254 βιομηχανίες όπου σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ελέγχονται από αλλοδαπούς. Αυτή η αναλογία επίσης κρίνεται σημαντική.

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, κατά το έτος 2017, στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ανέρχονταν στις 149,9 χιλιάδες άτομα έναντι 134,3 χιλιάδες άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 4,85 δις. ευρώ έναντι 4,5 δισ. ευρώ. Από εδώ φαίνεται ότι ναι μεν αποτελούν ένα σημαντικό εργοδότη, αλλά απασχολούν μόλις το 6,4% του εργατικού δυναμικού της χώρας στον επιχειρηματικό τομέα. Οι πολυεθνικές του φαρμάκου λοιπόν απασχολούν ένα ποσοστό του συνόλου των εργαζόμενων που είναι της τάξης του 5-6%, το οποίο αν και μικρό είναι σημαντικό καθώς όπως αναφέραμε είναι μόλις 50 σε σύνολο 2.618. Επίσης οι εργαζόμενοι στο φάρμακο αποτελούν το 12-13% του συνόλου των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο.

Θα πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι ο κλάδος των πολυεθνικών του φαρμάκου σημειώνει κάμψη μετά και το 2015, όπως φάνηκε και από το 2016, αλλά και από τη μικρή μόνο άνοδο του 2017. Παρά την ανοδική πορεία της αγοράς τα rebate και clawback μειώνουν τον καθαρό τζίρο με αποτέλεσμα και να μειώνεται και η συμβολή του στη δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιρειών συνολικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ