Στα 200 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός για rebate & clawback 2014-2015, των Euromedica, Ιασώ, Ιατρικό και Υγεία

Τα χειρότερα φαίνεται να απέφυγαν τη χρονιά που πέρασε οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, χωρίς αυτό όμως να επιτρέπει ίχνος αισιοδοξίας για τα τους μήνες που έρχονται. Τα οικονομικά στοιχεία για την πορεία των 4 κορυφαίων ομίλων ιδιωτικής υγείας (Euromedica,Ιασώ, Ιατρικό Αθηνών και Υγεία) κατά το 2015, τα οποία ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες, δείχνουν βελτίωση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων, όμως παράλληλα αποδεικνύεται και επίσημα πλέον ότι τα μέτρα clawback και rebate, επιβάρυναν της εταιρείες αυτές με 200 εκατ. ευρώ στη διετία 2014-2015.

Την ίδια στιγμή σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να παραμένουν οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς αυτές, ενώ διαπιστώνεται και έλλειψη «οξυγόνου» ρευστότητας, καθώς αφενός τα δυσκόλως διαχειριζόμενα δάνεια ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια, τα δε διαθέσιμα κεφάλαια στα ταμεία των εταιρειών είναι μόλις 43 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, μελετώντας τα στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στις δηλώσεις των διοικήσεων και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, ο συνολικός τζίρος παρουσίασε πέρυσι υποχώρηση κατά 3%. Συγκεκριμένα οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 649 εκατ. ευρώ, από 669 εκατ. ευρώ το 2014. Μια προσεκτικότερη ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει ότι το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης ήταν αρκετά καλύτερο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες όπου ο κύκλος εργασιών κινούνταν με πτώση της τάξης του 7%.

Επίσης κατά το 2015, τα λειτουργικά αποτελέσματα, κινήθηκαν χαμηλότερα των αρχικών προσδοκιών με άνοδο 21,3% στα 28,24 εκατ. ευρώ, με την πτώση να «φρενάρεται» από τη σημαντική άνοδο των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Υγεία. Τα συνολικά αποτελέσματα πάντως επιβαρύνθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες λόγω των τελικών υπολογισμών για clawback και rebate. Όσον αφορά δε στα καθαρά αποτελέσματα, εκεί παρουσιάστηκαν μειωμένες ζημιές στα 84,4 εκατ. ευρώ από 95,4 εκατ. ευρώ το 2014.

Παρατηρώντας τα μεγέθη αυτά, θα έλεγε κανείς ότι γενικά οι όμιλοι παρουσιάζουν αρνητική, αλλά όχι δραματική εικόνα. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε εκτιμήσεις για το κόστος επιβάρυνσης από το clawback και το rebate, καθώς τα σημειώματα τα οποία έχουν λάβει αφορούν στο συνολο του 2013 και τα πρώτα εξάμηνα 2014 και 2015. Παράλληλα για το 2013 υπάρχουν επίσης ενστάσεις σε σχέση με τα πορίσματα των ελεγκτών, αλλά οι συγκεκριμένοι όμιλοι έχουν ήδη αποδεχτεί και έχουν απομειώσει τις σχετικές απαιτήσεις τους με βάση τα πορίσματα αυτά. Έτσι το τελικό ύψος των επιδράσεων των μέτρων μένει να συγκεκριμενοποιηθεί επακριβώς στους επόμενους μήνες και φυσικά μπορεί να διαφοροποιήσει το τζίρο και τα κέρδη.

Πάντως, με βάση τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, το 2015 οι εταιρείες επιβαρύνθηκαν με rebate και clawback της τάξης των 94 εκατ. ευρώ έναντι 100 εκατ. ευρώ το 2014. Όμως τα στοιχεία όπως είπαμε ακόμη δεν έχουν παγιωθεί, ενώ να σημειώσουμε πως από την εφαρμογή των μέτρων από το 2013, η συνολική επιβάρυνση φαίνεται να έχει ξεπεράσει για τις εταιρείες αυτές τα 300 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να δέχεται ο όμιλος της Euromedica (περίπου 120 εκατ. ευρώ)

Δανεισμός
Η μη «παραγωγή» κερδών, που προκαλείται από τη μείωση των τιμών που επέβαλε η κρίση αλλά και από τις απώλειες εξαιτίας της εφαρμογής των rebate και clawback, δεν επιτρέπει την ενίσχυση των ταμείων των εταιρειών, δυσκολεύοντας την εξυπηρέτηση του δανεισμού τους. Συνολικά οι εταιρείες αυτές έχουν στα ταμεία τους μόλις 43 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο έναντι των 25 εκατ. ευρώ το 2014.

Για το λόγο αυτό οι διοικήσεις των ομίλων, βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα δάνεια που φέτος αυξήθηκαν στα περίπου 861 εκατ. ευρώ.Το ασχημο είναι πως ο δανεισμός αυτός αφορά σε δάνεια που από μακροπρόθεσμα έχουν πλέον καταστεί βραχυπρόθεσμα και τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν το αργότερο μέσα στο ερχόμενο 12μηνο! Βεβαία μπορεί το συνολικό ποσό των δανείων να αποδίδεται κατά 45% στη Euromedica, όμως και οι άλλοι τρεις όμιλοι πρέπει να διαχειριστούν ένα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος για δάνεια που είναι της τάξης των 150 εκατ. ευρώ για κάθε έναν ξεχωριστά. Με βάση την πορεία των 4 ομίλων, εκτιμάται ότι το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του κλάδου ιδιωτικής υγείας θα ξεπεράσει το 2015 κατά πολύ τα 1,5 δισ. ευρώ

Την ίδια στιγμή δεν είναι μόνο οι υποχρεώσεις των ομίλων προς τις τράπεζες, αλλά και οι οφειλές προς τρίτους, δηλαδη την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως σε προμηθευτές. Το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών φτάνει στο περίπου 1,5 δις. ευρώ και μάλιστα είναι λίγο αυξημένο σε σχέση με το 2014.

Παράλληλα, οι συνολικές απαιτήσεις των ομίλων από πελάτες τους, κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ, αυξήθηκαν στο τέλος του έτους στα 248 εκατ. ευρώ, έναντι 235 εκατ. ευρώ το 2014. Οι δε απαιτήσεις αυτές είναι μειωμένες σε σχέση με τις τιμολογήσεις που έχουν καταθέσει στον ΕΟΠΥΥ οι εταιρείες (ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά) των ομίλων, καθώς επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για clawback και rebate.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ