Τελικά πόσες είναι οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ;

Ο οργανισμός αναφέρει πως οι λειτουργικές του δαπάνες δεν είναι καν το 8% των 800 εκατ. ευρώ που αναφέρει ο ΠΙΣ.

Τεράστια απόσταση φαίνεται πως χωρίζει τις εκτιμήσεις του ΠΙΣ και τους υπολογισμούς της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού. Σύμφωνα με το σύλλογο των γιατρών αυτά φαίνεται να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ ενώ η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει πως δεν ξεπερνούν σε ετήσια βάση για το 2019 τα 60 εκατ. ευρώ ήτοι κάτω από το 8% των εκτιμήσεων του συλλόγου.
Ειδικότερα χθες σε απάντηση του δελτίου Τύπου που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ο οργανισμός ανέφερε ότι oι ταμειακές εκροές του Οργανισμού για το πρώτο 9μηνο του 2019 για λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται (συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε 44,772,601.15 ευρώ, ενώ η εκτίμηση των ταμειακών εκροών που θα αφορούν λειτουργικές δαπάνες για το σύνολο του 2019, αναμένεται να ανέλθει σε 60 εκατ. ευρώ.
Επίσης σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των δαπανών υγείας για το 2019 εκτιμάται σε 3,511 δισ. ευρώ, περίπου, με τα 60 εκατ. ευρώ των λειτουργικών δαπανών να αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 1,7% των συνολικών δαπανών υγείας για το 2019.

Εδώ λοιπόν θα πρέπει κάποιος να τονίσει τι είναι λειτουργικό έξοδο. Συνήθως στις επιχειρήσεις είναι έξοδο όπως μισθοί, αμοιβές τρίτων, έξοδα διακίνησης αναλώσιμα, ενοίκια, ακόμη και οι αποσβέσεις από επενδύσεις σε πάγια στοιχεία.
Ρίχνοντας λοιπόν μια ματιά στον προϋπολογισμό του 2019 του ΕΟΠΥΥ, βλέπουμε πως μόνο για αμοιβές τα ποσά είναι υψηλά. Πχ Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία) 19.317.748,96 ευρώ και Βασικός μισθός εκτάκτων 5.435.259,88 ευρώ. Κοντά στα 25 εκατ. ευρώ μόνο οι δυο κατηγορίες. Επίσης Επίδομα θέσης ευθύνης 1.148.811,96 ευρώ, Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 2.200.000 ευρώ. Λοιπές πρόσθετες παροχές 6.754.800 ευρώ. Συνολικά δηλαδή περίπου 35 εκατ. ευρώ που κωδικοποιούνται ως μέρος δαπανών μισθοδοσίας ενώ στην κατηγορία υπάρχουν και μικρότερα ποσά σε άλλους 8 κωδικούς. Εδώ να προσθέσουμε επίσης και τις εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010) 4.739.533,61 ευρώ.

Την ίδια ώρα ως λειτουργικά έξοδα ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει πως προϋπολόγισε για το 2019 για «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» 9,2 εκατ. ευρώ και άλλα 8,2 εκατ. ευρώ για «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες».
Μόνο λοιπόν από τις προαναφερθείσες δαπάνες προσεγγίζουμε τα 60 εκατ. ευρώ και στον προϋπολογισμό υπάρχουν δεκάδες ακόμη κωδικοί στην κατηγορία λειτουργικά έξοδα, με σημαντικές εξ αυτών τα κόστη μισθώσεων και κοινοχρήστων 4,5 εκατ. ευρώ, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες 3,2 εκατ. ευρώ, καθαρισμούς γραφείων 1,35 εκατ. ευρώ κ.α.

Εντυπωσιακό φαίνεται το ποσό των 13,7 εκατ. ευρώ για «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και των 61,74 εκατ. ευρώ για «Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων», που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικά αλλά μπορεί να μην είναι.
Μπορεί το τελικό ποσό να μην είναι 800 εκατ. ευρώ. Το σίγουρο όμως είναι πως δεν είναι μόνο 60 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ