Υπό τον έλεγχο του ΕΚΕΠΥ πλέον η λειτουργία των ΜΕΘ

Υπό την «ομπρέλα» του ΕΚΕΠΥ περνά η λειτουργία του συνόλου των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας βάσει σχετικής τροπολογίας που κατετέθη από το Υπουργείο Υγείας και η οποία ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο που αφορά σε κληροδότημα για το Νοσοκομείο Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την αιτολογική έκθεση της τροπολογίας που υπερψηφίστηκε την Πέμπτη, στόχος της Αριστοτέλους είναι μέσα από την συγκρότηση μίας τριμελούς επιτροπής στην οποία θα μετέχει τόσο το ΕΚΕΠΥ, όσο και το Υπουργείο και ο ΕΟΠΥΥ, να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική λειτουργία των ΜΕΘ προς όφελος των ασθενών.

Με την εν λόγω τροπολογία, πρέπει πάντως να σημειωθεί, ρυθμίζονται και άλλα ζητήματα σχετικά με το ΕΚΕΠΥ, όπως είναι το θέμα του ορίου εφημεριών κάθε γιατρού, αλλά και το καθεστώς απασχόλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Στόχος των παρεμβάσεων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι το ΕΚΕΠΥ «να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή του με αποτελεσματικότερο τρόπο», κάτι το οποίο προϋποθέτει, όπως αναφέρεται, «το συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας γενικότερα, την παρακολούθηση και το συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων και συνολικά τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας κλπ».

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, δε, κρίνεται απαραίτητη τόσο η 24ωρη λειτουργία του Κέντρου, όσο και η επαρκής στελέχωσή του και ο ορθός συντονισμός του συστήματος εφημερίας των δημόσιων νοσοκομείων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ορίου των εφημεριών κάθε γιατρού, στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι με στόχο το να επιτευχθεί «η στελέχωση του ΕΚΕΠΥ χωρίς περιορισμούς καθ’ολο το 24ωρο, η οποία ειναι και αναγκαία για την ορθότερη λειτουργία, την επίτευξη της αποστολής του και την ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της δημόσιας υγεία» οι εφημερίες που πραγματοποιούνται στο ΕΚΕΠΥ δεν θα προσμετρούνται στον αριθμό των εφημεριών που πραγματοποιούν γιατροί του ΕΣΥ και στρατιωτικοί γιατροί στις οργανικές τους θέσεις.

Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται δύο ακόμη βασικά θέματα: εκείνο του ειδικού τέλους για τους κεντρικούς διαγωνισμούς, που έχουν διενεργηθεί από το ΕΚΑΠΥ, αλλά και εκείνο σχετικά με τα προσόντα και το καθεστώς απασχόλησης του ΔΣ, για το οποίο και αποφασίστηκε πως ο μεν Πρόεδρος θα είναι πλήρους και αποκλειστιής απασχόλησης, ενώ ο δε Αντιπρόεδρος μπορεί να είναι είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης. Τα υπόλοιπα μέλη αποζημιώνονται βάσει συνεδριάσεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ