Φρένο στις υπηρεσίες υγείας από το επικαιροποιημένο μνημόνιο

Παράθυρο αύξησης των δαπανών για τους παρόχους υγείας, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, αφήνει το επικαιροποιημένο μνημόνιο που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Κυβέρνησης και Θεσμών, παρατείνοντας όμως ταυτόχρονα τα clawback για διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακευτικές ως το 2022.

Στους … ρυθμούς του clawback, καλούνται τώρα να «συντονιστούν» και οι οπτικοί και οι πάροχοι υπηρεσιών ειδικής αγωγής, εξαιτίας υπέρβασης 125 εκ. ευρώ που καταγράφηκε από τον ΕΟΠΥΥ, πέρυσι.

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο, προβλέπει νέους περιορισμούς πρόσβασης των ασθενών στο σύστημα υγείας για την περιστολή των δαπανών.

Αυτό θα γίνει, με την καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου ολόκληρης της διαδρομής του ασθενή μέσα στο σύστημα υγείας, ξεκινώντας από την ΠΦΥ, για την οποία προβλέπεται άμεσα η λειτουργία 85 ΤΟΜΥ και η υποχρεωτική εγγραφή των ασθενών σε οικογενειακό γιατρό, ενώ για την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει παραπομπή από τις δομές της ΠΦΥ.

Για την υλοποίηση της καθολικής κάλυψης υγείας, προβλέπεται ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, ενόσω προχωρεί η σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο θα λειτουργεί ως gatekeeper (ηθμός) από τον Μάιο, οπότε η ΠΦΥ θα πρέπει έχει ολοκληρωθεί.

Ακόμη προβλέπει χαρτογράφηση της συνολικής δυναμικότητας του δημοσίου συστήματος υγείας για την εξυπηρέτηση των ασθενών και ζητά μείωση του χρόνου αναμονής για χειρουργεία και άλλες υπηρεσίες υγείας, κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τους ανθρώπινους πόρους του συστήματος υγείας, εισαγωγή άμεσα 20 επιπλέον θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αύξηση των κεντρικών προμηθειών στα νοσοκομεία από φέτος, αλλά κυρίως το 2019, συμψηφισμούς παλαιοτέρων clawback (2013-2015) όπου είναι νομικά εφικτό και διενέργεια από τον EOΠYY συστηματικού μηνιαίου ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών.

Φάρμακα

Για τα φάρμακα, το επικαιροποιημένο μνημόνο προβλέπει έκδοση θετικής και αρνητικής λίστας ανά εξάμηνο, νέο δελτίο τιμών γενικής ανατιμολόγησης ως το τέλος του μηνός και διείσδυση γενοσήμων κατά 40%.

Για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των γενοσήμων, προτείνει αλλαγή στη δομή της συμμετοχής στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ και της συμμετοχής των ασθενών για να διασφαλιστεί ότι προωθούν την επιλογή των οικονομικά αποδοτικότερων φαρμάκων, ενώ συμπεριλαμβάνει και βελτίωση των κινήτρων των φαρμακοποιών για την ενθάρρυνση της πώλησης των λιγότερο δαπανηρών φαρμάκων για οποιαδήποτε δεδομένη δραστική ουσία

Επίσης, προτείνει τη σύναψη συμφωνιών όγκου – τιμών και κινδύνων, όπως οι Managed Entry Agreements (συμφωνίες οργανωμένης εισόδου).

Για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας προβλέπει δημιουργία Κέντρου Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) το οποίο θα ενεργοποιηθεί από τη στιγμή που θα είναι πλήρως λειτουργικό μετά τον Ιούνιο του 2018. Αντικείμενο του Κέντρου θα είναι να αξιολογεί ποια προϊόντα θα αποζημιώνονται και κάτω από ποιες συνθήκες και συμφωνίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και τις αποδεδειγμένα βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

Ολόκληρη η μετάφραση του κειμένου που αφορά την υγεία, επισυνάπτεται εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ