Ποιες αλλαγές για το clawback κάνει νόμο η Κυβέρνηση

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ.

Αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για το 2020 θεσμοθετεί διάταξη που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο με τίτλο: “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα” που κατέθεσε προχθές το βράδυ  του Υπουργείο Υγείας. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει μια σειρά ζητημάτων γύρω από την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ σε διάταξη για το φάρμακο προβλέπεται και η εξαίρεση των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους από το ποσό του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης (clawback).

Ειδικότερα στο άρθρο 55 περιγράφονται ρυθμίσεις του clawback. Υπενθυμίζεται ότι από 1.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης.
Επιπλέον, αποφασίστηκε από 1.1.2021 και για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 αλλά όχι πέραν της 30ης.6.2021, να μη συνυπολογίζεται η δαπάνη των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου.

Οι εν λόγω ηπαρίνες, ως αντιπηκτική αγωγή, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης των ασθενών με COVID-19.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους, η διάρκεια εξαίρεσης τους από τον συνυπολογισμό της δαπάνης τους στη φαρμακευτική δαπάνη, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της.

Επαναλαμβάνεται η εξαίρεση γενόσημων και φαρμάκων εκτός πατέντας από τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής που προκύπτει από την υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης, από 1 Ιουλίου 2020.

Αύξηση φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ για το 2020
Στο εν λόγω άρθρο, γίνεται λόγος και για ενίσχυση του συνολικού ορίου φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), για την περασμένη χρονικά.
Στην πράξη, η αύξηση αφορά τα φάρμακα της κατηγορίας 1Α, τα νοσοκομειακά φάρμακα (των ιδιωτικών κλινικών) που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.

Έτσι, ειδικά για το έτος 2020 το όριο ορίζεται σε 2,088 δισ. ευρώ, ποσό που επιμερίζεται σε 87 εκατ. ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (1Α) και 2,001 δισ. ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του Οργανισμού.

Υπόλοιπες διατάξεις
Στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αποτελείται κυρίως από παρατάσεις διατάξεων απαραίτητων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, περιλαμβάνονται και δύο άρθρα που αφορούν την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (άρθρα 42 και 43), που ρυθμίζουν το διορισμό εξωτερικών αξιολογητών, οι οποίοι μπορεί να είναι και ειδικοί που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς, πέραν της λίστας εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ειδικού καταλόγου.

Ακόμη, με τα άρθρα 81 και 82, προβλέπεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, αξιοποιώντας την τεχνολογία και λόγω των δυσκολιών που συνεπάγονται η παράταση της θητείας οργάνων διοίκησης

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ