Στο μικροσκόπιο η εξοικονόμηση δαπανών από τα νοσοκομεία

Δράσεις εξοικονόμησης δαπανών στα νοσοκομεία και τις δομές υγείας που υπάγονται σε αυτά, ξεκινά το υπουργείο Υγείας. Για την παρακολούθηση και υλοποίηση των δράσεων αυτών, συγκροτείται ομάδα εργασίας, η οποία θα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια του 2019 και η οποία θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου, ορίσθηκαν τα μέλη της Ομάδας εργασίας, την οποία αποτελούν οι:

  • ΖΑΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Υποδιοικήτρια της 5ης ΥΠΕ,
  • ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας,
  • ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας και
  • ΠΛΥΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Οικονομολόγος.

Σύμφωνα με την απόφαση, συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η ΖΑΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Χρέη Γραμματέως της Ομάδας θα ασκεί ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας -Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας.
Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση.
Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει στις 31/12/2019.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ