Τέλος στους κρυφούς τιμοκαταλόγους για τις ιδιωτικές κλινικές

Με εγκύκλιό του ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τονίζει ότι οι κλινικές θα πρέπει να έχουν στις ιστοσελίδες τους τιμοκατάλογο με τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Με εγκύκλιο της η οποία έχει τίτλο «Διαφάνεια στις τιμές των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από τις ιδιωτικές κλινικές προς τους καταναλωτές – λήπτες υπηρεσιών υγείας» η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επιδιώκει να καταργήσει το φαινόμενο των ανύπαρκτων τιμοκαταλόγων των ιδιωτικών κλινικών. Η εγκύκλιος απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας, την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (Π.Ε.Ι.Κ.), την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών και την Ελληνική Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Μονάδων Υγείας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με το συγκεκριμένο έγγραφο επιδιώκεται να τεθεί μια τάξη σε ένα κρίσιμο για το καταναλωτικό κοινό ζήτημα που αφορά την ενημέρωση για επικείμενες χρεώσεις. Τονίζεται ότι με βάση τη νομοθεσία και την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», οι επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι ιδιωτικές κλινικές έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές.

Ενόψει των ανωτέρω, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την αδήριτη ανάγκη εφαρμογής των
προαναφερόμενων διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, προς όφελος τόσο των καταναλωτών που λαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες υγείας όσο και των ιδιωτικών κλινικών, ο ρόλος των οποίων είναι σημαντικός για τη διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας από τις ιδιωτικές κλινικές. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως οι ιδιωτικές κλινικές οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της παρούσας, προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές” αναφέρει η εγκύκλιος.

Στον εν λόγω τιμοκατάλογο θα πρέπει να απεικονίζονται με τρόπο απλό, σαφή και κατανοητό για τον καταναλωτή οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ιδιώτες-πελάτες, καθώς και η διαμόρφωση αυτών κατόπιν χρήσης είτε δημόσιου ασφαλιστικού φορέα είτε ιδιωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία συνεργαζόμενη με τις ιδιωτικές κλινικές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης προσιτής, πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των
καταναλωτών, ώστε να είναι δυνατή σε αυτούς η διαμόρφωση σαφούς εικόνας ως προς τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας που τους ενδιαφέρουν, η Γενική Γραμματεία τονίζει ότι θα κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κυρώσεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ