Οριστικοποιήθηκαν οι αρμοδιότητες του νέου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας, νοσοκομεία και προμήθειες στο χαρτοφυλάκιο του κ. Κοντοζαμάνη.

Αν και η ουσιαστική διαφορά στο ρόλο του κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη ως Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είναι ότι πλέον έχει την ανεξαρτησία να νομοθετεί, όπως και ο Υπουργός, κατά τα άλλα οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει δε διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές ήδη είχε. Στο χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού, περιλαμβάνοντα τα νοσοκομεία, ο νεοσύστατος οργανισμός αξιολ΄΄ογησης ΟΔΙΠΥ, οι προμήθειες και η Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του πρωθυπουργού, οι αρμοδιότητες του κ. Κοντοζαμάνη περιλαμβάνουν:

α) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων, καθώς και την εποπτεία των φορέων αρμοδιότητας:
αα) της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, το Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υ.ΠΕ. και το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών, εξαιρουμένης
της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας

αβ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης

αγ) του Τμήματος Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης

αδ) του Τμήματος Β2α Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Β Οικονομικών Υπηρεσιών

β) την εποπτεία του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Π.Υ. Α.Ε.) και

γ) την εποπτεία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κλάδος του φαρμάκου είναι ευθύνης υπουργού ο οποίος μάλιστα στο κλείσιμο του 2020 διευθέτησε 2 σημαντικές εκκρεμότητες. Η μία αφορούσε στην αύξηση του κλειστού προϋπολογισμού για τα εμβόλια και η δεύτερη την απόφαση για το συμψηφισμό των επενδύσεων με το clawback. Παράλληλα δεσμεύτηκε για την εξαίρεση των γενοσήμων και off patent από το clawback ανάπτυξης.

Ειδικότερα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει ότι για το 2020 οι φαρμακευτικές εταιρείες συνολικά θα μπορούν να συμψηφίσουν κόστη επενδύσεων για παραγωγής αλλά και έρευνα με μέρος των επιβαρύνσεων από τις υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) έως το ποσό των 100 εκατ. ευρώ. Είναι γνωστό ότι ο κλάδος έχει ζητήσει το ποσό αυτό να αυξηθεί αρκετά, καθώς με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν κατά εκατοντάδες εκατομμύρια οι νέες επενδύσεις.

Σχετικά με την εξαίρεση των γενοσήμων και των off patent από το 20% του συνολικού clawback που αναλογεί στις εταιρείες που σημειώνουν αύξηση τζίρου, ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τη διόρθωση διάταξης η οποία καταργούσε την εξαίρεση. Έτσι οι εταιρείες γενοσήμων και off patent, όσον αφορά βέβαια στο μέρος που αναλογεί σε αυτά τα προϊόντα θα συμμετέχουν στο 80% των συνολικών επιβαρύνσεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ