Έρχονται τιμές αποζημίωσης και στα νοσοκομειακά φάρμακα

Με τις επιτροπές Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης να καθυστερούν αισθητά η καθεμία στο αντικείμενό της, το υπουργείο Υγείας αναζητά πυροσβεστική λύση στο θέμα της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, που καίει, τόσο λόγω δημοσιονομικής στενότητας, όσο και λόγω υπέρογκων ποσών clawback που καλούνται να πληρώσουν οι φαρμακευτικές στο τέλος κάθε χρονιάς.

Ως λύση από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, διαφαίνεται η καθιέρωση τιμών αποζημίωσης και για τα φάρμακα του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, είτε διατίθενται μέσω ΕΟΠΥΥ, είτε μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.

Η πρόβλεψη, περιλαμβάνεται σε σχέδιο υπουργικής απόφασης (εδώ) που έχει σταλεί στους φορείς για διαβούλευση και το οποίο θα συζητηθεί σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Στο ίδιο σχέδιο, προβλέπεται η κάλυψη από τον ασθενή της διαφοράς μεταξύ τιμής αποζημίωσης και λιανικής τιμής μέχρι 20 ευρώ- πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα της κάθε φαρμακευτικής να καλύψει η ίδια τη διαφορά αυτή ανά σκεύασμα.
Οι τιμές αναφοράς και οι συμμετοχές των ασθενών εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά περιεκτικότητας ή συσκευασίας, των αντιστοίχων γενοσήμων ή βιο-ομοειδών, η τιμή αποζημίωσης προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες αναγωγές.

Η διάθεση των φαρμάκων

Σύμφωνα με το σχέδιο, ως τιμές αναφοράς, νοούνται οι ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης, με τις οποίες αποζημιώνουν τα φάρμακα, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΟΠΥΥ, οπουδήποτε και εάν διατίθενται τα φάρμακα προς τους ασφαλισμένους ή τους ανασφάλιστους, δηλαδή ιδιωτικά φαρμακεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, δημόσια νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων ΕΣΥ, στρατιωτικών πανεπιστημιακών νοσοκομείων), στα νοσοκομεία που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και στις ιδιωτικές κλινικές.
Διευκρινίζεται ότι οι τιμές αναφοράς που προσδιορίζονται βάσει της εν λόγω απόφασης μετά την υπογραφή της, δεν εφαρμόζονται στα φάρμακα για τα οποία έχει επιτευχθεί συμφωνία βάσει διαπραγμάτευσης.

Οι τιμές αναφοράς

  • Για τα γενόσημα φάρμακα, ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του ισχύοντος δελτίου τιμών φαρμάκων.
  • Για τα φάρμακα αναφοράς, για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους (off patent), ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου φαρμάκου. Στην περίπτωση που η τιμή του φαρμάκου αναφοράς και του αντίστοιχου γενοσήμου ταυτίζονται, τιμή αναφοράς και των δύο, ορίζεται το 65% της λιανικής τιμής τους, εκτός εάν η ταύτιση προκύπτει από μειώσεις τιμών στο όριο του Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ). Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο γενόσημο, ως τιμή αναφοράς ορίζεται η λιανική τους τιμή.
  • Κατ’ εξαίρεση για τα off patent φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) ορίζεται ως τιμή αναφοράς η νοσοκομειακή τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου, μείον 5%. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο γενόσημο, ως τιμή αναφοράς ορίζεται η νοσοκομειακή τιμή του φαρμάκου, μείον 5%,
  • Για τα φάρμακα αναφοράς για τα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους (πρωτότυπα), ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τους τιμή.
    Κατ’ εξαίρεση για τα πρωτότυπα ΦΥΚ ορίζεται ως τιμή αναφοράς η νοσοκομειακή τους τιμή, μείον 5%.
  • Για τα βιολογικά φάρμακα αναφοράς, ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του φθηνότερου αντίστοιχου βιο- ομοειδούς φαρμάκου. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο φθηνότερο βιο-ομοειδές φάρμακο, ως τιμή αναφοράς, ορίζεται η λιανική τους τιμή.
  • Κατ’ εξαίρεση για τα βιολογικά ΦΥΚ αναφοράς ορίζεται ως τιμή αναφοράς η νοσοκομειακή τιμή του αντίστοιχου φθηνότερου βιο-ομοειδούς φαρμάκου, μείον 5%. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο φθηνότερο βιο-ομοειδές, ως τιμή αναφοράς ορίζεται η νοσοκομειακή τιμή, μείον 5%.
  • Για τα βιο-ομοειδή φάρμακα, ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του φθηνότερου αντίστοιχου βιο-ομοειδούς φαρμάκου. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο φθηνότερο βιομοειδές φάρμακο, ως τιμή αναφοράς, ορίζεται η λιανική τους τιμή.
  • Για φάρμακα που εμπεριέχουν συνδυασμό γνωστών δραστικών ουσιών, η τιμή αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των τιμών αναφοράς των φαρμάκων που περιλαμβάνουν στην σύνθεσή τους τις ανωτέρω δραστικές ουσίες που συνδυάζονται.
βιο-ομοειδήγενόσηματιμή αποζημίωσηςΦΥΚνοσοκομείαφάρμακαΕπιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης