Νέο τοπίο στη λειτουργία του φαρμακείου μετά την οικονομική κρίση

Τη μεταβατική περίοδο που θα οδηγήσει το φαρμακείο σε ένα άλλο καθεστώς λειτουργίας, όρισε η οικονομική κρίση, χωρίς να επιτρέπει την επιστροφή στην πρότερη κατάσταση μετά την πάροδό της.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση φέρνει ανατροπές που μπορούν να χαρακτηριστούν μέχρι και σοκαριστικές για την παραγωγή, τις μεταφορές, τις συναλλαγές, τους κανόνες εργασίας, τις υπηρεσίες υγείας, ακόμη και τον τρόπο της προσωπικής μας ζωής.

Οι αλλαγές – ανατροπές διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, όχι μόνο γενικά, αλλά και ειδικότερα στη δραστηριότητα του φαρμακείου. Το δίδυμο ζεύγος “προϊόν και επικοινωνία” στο προηγούμενο περιβάλλον που κινούντο οι δραστηριότητες, μετασχηματίζεται σε καινούριο δίδυμο ζεύγος “νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες”. Τα στοιχεία “προϊόν και επικοινωνία” δεν παύουν να υπάρχουν, αλλά ενσωματώνονται στο νέο δίδυμο “τεχνολογίες και υπηρεσίες” που τα υπερβαίνει και τα μετασχηματίζει.

Στις αλλαγές που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση στη λειτουργία και τη συνολική δραστηριοποίηση του φαρμακείου, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Logiscoop Pansyfa Κωνσταντίνος Δούνας, στη διάρκεια του 19ου PharmaPoint που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, στη Θεσσαλονίκη.

Τεκμηριώνοντας την ανάγκη ύπαρξης του φαρμακείου, ο κ. Δούνας σημείωσε πως το φαρμακείο εκ της φύσεως του είναι μέρος του συστήματος υγείας με επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και όχι μια επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας. Διαθέτει δε, έναν τρισυπόστατο αδιαίρετο ρόλο, κοινωνικό, επιστημονικό και επιχειρηματικό.

Και καθώς αποτελεί μία κοινωνική αναγκαιότητα ο πρώτος του ρόλος είναι ο κοινωνικός για να διαχειριστεί την υπεράσπιση της υγείας των πολιτών, δεύτερος ο επιστημονικός, για να μπορεί να πραγματώνει την αποστολή του και τρίτος ο επιχειρηματικός για να συνεχίζει να την πραγματώνει.
Η ιεράρχηση αυτή ορίζει την κατεύθυνση του φαρμακείου ως ασθενοκεντρική και όχι ως εμπορική.
Η εμπορική πλευρά είναι υποστηρικτική της ασθενοκεντρικής κατεύθυνσης και όχι το αντίθετο.

Τρείς βασικοί πυλώνες

Αναφερόμενος στους 3 βασικούς πυλώνες της 4ης Β.Ε., ο κ. Δούνας εστίασε στον τεράστιο αριθμό δεδομένων – big data, την τεράστια υπολογιστική δύναμη των σύγχρονων υπολογιστών και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι παραπάνω δυνάμεις διεκδικούν τη χορηγία του φαρμάκου κατά τον τρόπο που οι δυνάμεις της 2ης Β.Ε. αφαίρεσαν την παραγωγή του φαρμάκου από το φαρμακείο.

Όπως επίσης τείνουν να καταργήσουν και υφιστάμενους οργανισμούς. Γιατί να υπάρχει ο ΕΟΠΥΥ (Internet of Things , Τεχνητή Νοημοσύνη, Block Chain , Cloud Computing). Π.χ. ηλεκτρονικά η συνταγή θα φθάνει από τον γιατρό στο φαρμακείο που επιλέγει ο ασθενής (εφαρμόζεται στην Αγγλία) , ο φαρμακοποιός εκτελεί την συνταγή , η συνταγή ελέγχεται από υπολογιστές με ΑΙ (όχι από κάποιον υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ) και μέσω του Block Chain (χωρίς μεσολάβηση διαδικασίας τραπέζης) πληρώνεται ο φαρμακοποιός. Άρα ο ΕΟΠΥΥ θα απορροφηθεί εντός των δομών/υπολογιστών του υπουργείου. Κατά τον αντίστοιχο τρόπο οι ως άνω τεχνολογίες τείνουν να ακυρώνουν τον λόγο ύπαρξης καταστήματος φαρμακείου. Η διανομή των φαρμάκων μέσω των ταχυμεταφορών θα γίνεται κατ΄ οίκον στον ασθενή (βλέπε Amazon).

Η ανάγκη για φαρμακείο – η ευκαιρία

“Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών υγείας”, επεσήμανε ο κ. Δούνας, “προκύπτει από την μη πρόληψη και μη προσήλωση στην φαρμακευτική αγωγή, με βασική αναφορά -εκτός των άλλων- τις χρόνιες παθήσεις. Η ανάγκη αυτή της Πολιτείας, συνιστά και την ευκαιρία του φαρμακείου.

Από τη «μαγική» δύναμη που απελευθερώνει η εφαρμογή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας ωφελούνται: ο πολίτης, το σύστημα υγείας, ο φαρμακοποιός, ο γιατρός και οι εταιρίες με τα ανάλογα προϊόντα.

Ο ρόλος αυτός συνάδει με την φύση του φαρμακείου, καθιστώντας το αναγκαίο και είναι αποδεκτός από όλο το φάσμα των πολιτικών πεποιθήσεων. Μπορεί λοιπόν να μεταβάλλονται οι δραστηριότητες του φαρμακείου, αλλά ο λόγος ύπαρξής του, παραμένει ο ίδιος (υπεράσπιση/φροντίδα της υγείας των πολιτών)”.

Τεχνητή νοημοσύνη vs συναισθηματικής

Ο κ. Δούνας εστίασε στη συνέχεια στις ανεπάρκειες της τεχνητής νοημοσύνης και το αναντικατάστατο της συναισθηματικής νοημοσύνης στην φροντίδα υγείας, παρατηρώντας πως οι άνθρωποι έχουν κοινά φυσικά χαρακτηριστικά (δύο χέρια, δύο πόδια κλπ), αλλά ο καθένας είναι μοναδικός στο σχηματισμό των κοινών χαρακτηριστικών, δηλαδή διαφέρουμε κατά το πρόσωπο και τον σωματότυπο.

Αντίστοιχα και τα στοιχεία της προσωπικότητας, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός ως προς την συμπεριφορά του (τι κάνει, πως το αντιλαμβάνεται , πως το κάνει κλπ).

Συνεπώς, απαιτεί διαφορετική διαχείριση για τη παρακίνηση ως προς τη πρόληψη και προσήλωση στην φαρμακευτική αγωγή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το διαχειριστεί, διότι τα συναισθήματα δεν αλγοριθμοποιούνται.

Συνεπώς, η παρακίνηση του ασθενή για πρόληψη και προσήλωση είναι θέμα συναισθηματικής νοημοσύνης.

Στις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της ευκαιρίας, ο κ. Δούνας συμπεριέλαβε τη διαμόρφωση στρατηγικής με βάση τον ρόλο (εκ της ανάγκης ύπαρξης του φαρμακείου) και τα νέα δεδομένα, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη διαμόρφωση ξεχωριστού μάρκετινγκ φαρμακείου, όπου ο πελάτης δεν μπορεί να θεωρείται καταναλωτής, αλλά άνθρωπος με σώμα, πνεύμα, καρδιά και ψυχή, και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ολοκληρωμένη οντότητα. Και κατέληξε λέγοντας: “το φαρμακείο δεν έχει τη μορφή Β2C (business to customer) αλλά Η2Η (άνθρωπος προς άνθρωπο)” .

τεχνητή νοημοσύνηbig data19o PharmaPointΚωνσταντίνος Δούναςσυναισθηματική νοημοσύνη