Σε αναμονή για αξιολόγηση HTA 139 φάκελοι φαρμάκων – Λήξη προθεσμίας για τα μισά

Σε “αναμμένα κάρβουνα” βρίσκονται οι φαρμακοβιομηχανίες από την αναμονή για την έγκριση νέων θεραπειών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), καθώς το χρονικό περιθώριο των 180 ημερών έχει παρέλθει προ καιρού για ορισμένα φάρμακα, όμως “φως στον ορίζοντα” δεν φαίνεται.

Σύμφωνα με στοιχεία του Healthmag, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης 87 φάκελοι για νέες πρωτότυπες θεραπείες και άλλοι 52 φάκελοι για νέες κυκλοφορίες γενοσήμων, όμως η διαδικασία αξιολόγησης κινείται με …. ρυθμούς χελώνας και παρότι οι αξιολογήσεις δηλώνεται από τα κυβερνητικά στελέχη ότι προχωρούν, εντούτοις τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί σχετικά με την πρόοδο, έστω και σε ότι αφορά τον αριθμό των φαρμάκων των οποίων οι διαδικασίες έχουν διεκπεραιωθεί.

Σε ότι αφορά τα πρωτότυπα σκευάσματα, στοιχεία από την Επιτροπή HTA αναφέρουν ότι συνολικά από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 87 φάκελοι.
Από αυτούς:
• 9 έχουν κατατεθεί τον Αύγουστο και 19 το Σεπτέμβριο 2018 και για τα σκευάσματα αυτά οι 180 μέρες έχουν ήδη εκπνεύσει, ενώ
• 19 έχουν κατατεθεί τον Οκτώβριο 2018 και επομένως οι 180 μέρες παρέρχονται στο τέλος του μηνός.
• Άλλοι 15 φάκελοι έχουν κατατεθεί από το Μάρτιο 2018 μέχρι και τον Ιούλιο 2018, πριν την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής HTA.

Σε αναμονή επίσης βρίσκονται και άλλοι 40 φάκελοι για τους οποίους η προθεσμία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη και συγκεκριμένα αφορούν τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε κατατέθηκαν 10 φάκελοι και τον περασμένο Δεκέμβριο, οπότε κατατέθηκαν 16 φάκελοι, ενώ για το 2019, έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής 14 φάκελοι, εκ των οποίων ένας τον Ιανουάριο, 4 τον Φεβρουάριο, 6 τον Μάρτιο και 3 εντός Απριλίου.

Από πλευράς γενοσήμων, έχουν κατατεθεί 52 φάκελοι με νέα προϊόντα, υβριδικά, νέες μορφές διάθεσης και συνδυασμούς δραστικών ουσιών που συμβάλλουν στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών στις θεραπείες τους, όμως η αναμονή των 180 ημερών έχει παρέλθει μόνο για τους 9 από αυτούς.

Στο μεταξύ όμως, αποσαφηνίστηκε ότι τα φάρμακα που θα εγκρίνονται θα εντάσσονται κανονικά στη θετική λίστα, διατηρείται δηλαδή η ισχύουσα νομοθεσία και η αλλαγή η οποία θα επέλθει είναι η ταυτόχρονη ένταξή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αν και η διευκρίνιση αυτή δεν έχει δοθεί παρά μόνο προφορικά, και η αγορά βρίσκεται επίσης σε αναμονή – μετά το Πάσχα – για την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου. (Σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).

Επίσης αποσαφηνίστηκε, ότι για τις εξαιρετικά καινοτόμες θεραπείες που εγκρίνονται στο εξωτερικό και αφορούν ασθένειες απειλητικές για τη ζωή, τηρούνται διαδικασίες ταχείας έγκρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης για συγκεκριμένους ασθενείς και είναι δυνατή η χορήγησή τους, μέσω προμήθειας των φαρμάκων αυτών μέσω ΙΦΕΤ.

Εντούτοις, τα προβλήματα παραμένουν στις φαρμακευτικές, οι οποίες επενδύουν στη δημιουργία νέων τμημάτων στις εταιρίες για τη διάθεση των νέων σκευασμάτων στην αγορά, αυξάνοντας τα λειτουργικά τους κόστη και την απασχόληση, χωρίς να βλέπουν στον ορίζοντα τη δυνατότητα απόσβεσης των επενδύσεων αυτών.

HTAΕπιτροπή Αξιολόγησης