Τιμές για 1000 νέα φάρμακα επεξεργάζεται ο ΕΟΦ

To δρόμο για την εισαγωγή τους στην αγορά παίρνουν 342 νέα φάρμακα, ενώ προς ανατιμολόγηση οδηγούνται και 609 ΜΗΣΥΦΑ.

Ήδη στον ΕΟΦ έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης με τις φαρμακευτικές εταιρίες για τις πρώτες τιμές που έδωσε ο Οργανισμός σε 180 νέα σκευάσματα, που οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας τους υπέβαλαν αίτημα χορήγησης τιμής κατά το 3ο τρίμηνο του 2017.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, στα 180 νέα σκευάσματα, συμπεριλαμβάνονται 9 νέες δραστικές ουσίες, εκ των οποίων οι 5 αφορούν ορφανά φάρμακα και ένα εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας. Από τα υπόλοιπα 171 νέα φάρμακα, τα 98 είναι γενόσημα, τα 16 υβριδικά, τα 7 όμοια βιολογικά, τα 16 καλώς καθιερωμένης χρήσης, τα 11 σταθερού συνδυασμού, τα 17 είχαν πλήρη αίτηση και τα τέσσερα είναι γνωστής δραστικής ουσίας.

Στα παραπάνω νέα σκευάσματα, περιλαμβάνονται ένα βιολογικό, πέντε βιοτεχνολογικά, συνολικά έξι ορφανά φάρμακα (από τα οποία τα 5 αφορούν νέες δραστικές ουσίες), 9 είναι προϊόντα αίματος και 8 είναι εγχωρίως παραγόμενα.
Για 25 προϊόντα δεν έχει δοθεί τιμή καθώς δεν πληρούν τις διατάξεις τιμολόγησης.

Για τα παραπάνω φάρμακα, (ο σχετικός πίνακας επισυνάπτεται εδώ), ολοκληρώνεται αύριο η προθεσμία υποβολής στοιχείων από τις φαρμακευτικές και θα ακολουθήσει η διαβούλευση των στελεχών φαρμακευτικών – ΕΟΦ την ερχόμενη Παρασκευή. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των στοιχείων που θα καταθέσουν οι φαρμακευτικές από τον ΕΟΦ. Στη συνέχεια οι τελικές τιμές θα σταλούν στο υπουργείο Υγείας και από το χρόνο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες, ποια διαδικασία θα τηρηθεί, μετά την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

Νέα φάρμακα 4ου τριμήνου

Στο μεταξύ τα υπόλοιπα 150 νέα φάρμακα και 12 νέων ΜΗΣΥΦΑ, για τα οποία υποβλήθηκε πλήρες αίτημα τιμολόγησης από τις 2 Οκτωβρίου ως τις 29 Δεκεμβρίου 2017, οι φαρμακευτικές ξεκίνησαν ήδη από χθες να καταθέτουν στοιχεία στον ΕΟΦ. Τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ως τις 26 Ιανουαρίου και η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της 1.12.2017.

Ο κατάλογος με τα νέα προς τιμολόγηση συνταγογραφούμενα προϊόντα επισυνάπτεται εδώ.
Ο κατάλογος με τα νέα προς τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα επισυνάπτεται εδώ.

Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανατιμολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 2.2.2018 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία για την τιμολόγησή τους, λαμβάνοντας υπόψη και σε αυτή την περίπτωση τη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 1.12.2017.

Για την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ, οι φαρμακευτικές στο σημείο της αιτούμενης χονδρικής τιμής, θα πρέπει να συμπληρώσουν την τιμή παραγωγού.
Ο κατάλογος με τα προς ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ επισυνάπτεται εδώ.